Yoga och medveten närvaro. Yogans ursprung

Yogan härstammar från Indien och är ett 5000 år gammalt träningssystem för kropp och sinne. 

Äldsta beskrivelsen av yoga kommer från verket Yogasutra som är en utav 6 filosofiska texterna i Hinduismen. 

Enligt Yogasutra är målet med yoga att sträva efter någon form av övermänskligt tillstånd där själen lyckas lämna den materiella världen och förenas med universum. 

Yoga innehåller enligt Yogasutra 8 steg:

  1. Regler för moral
  2. Regler för etik
  3. Fysiska yogapositioner
  4. Andningskontroll
  5. Kontroll över sinnena
  6. Koncentration
  7. Meditation
  8. Självinsikt/högre medvetenhet 

Yogan, som beskrivs i Yogasutra, kallas för Raja-yoga och har fokus på de mentala och spirituella delar i de 8 stegen. Med tiden har många olika riktningar utvecklats och många har utgångspunkt i den klassiska Raja-yogan men fokuserar på olika delar från de 8 stegen.

Här kan du läsa mer om yoga och hur det går för sig hos mig

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!