Yoga är ett sätt att vara i världen på

Yoga är mycket mer än fysisk aktivitet. Det är ett sätt att vara i världen.

När jag använder yoga i samtalet vill jag därför inte bara ha fokus på de fysiska positionerna och andningen men även på etik, moral och värderingar. Inte på mina – men på dina! Vi vill i samtalet kartlägga dina värderingar och vara nyfikna på om det finns saker i ditt liv som du inte har ögonen öppna för, och kanske beroende på att du också stressar igenom livet utan tid att tänka eller känner dig pressad av inre eller yttre krav och omständigheter. 

Ofta går det inte att ändra på allt det man gärna vill. Det kan vara svårt att leva upp till sina värderingar – kanske har man en familj som tycker olika, kanske sätter ekonomin stopp för att man kan leva efter sina värderingar etc. Ibland måste man faktisk acceptera att man inte kan leva sitt liv som man gärna vill. Och då är det viktigt att bli medveten om det. 

Det finns inget ”quick fix” med yoga. Det är snarare ett sätt att vara i världen på; med allt vad det innebär av lycka, olycka, smärta och allt mitt emellan.

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!