Yoga i västvärlden

Mest känt i västvärlden är Hatha-yogan som igen har sitt ursprung ifrån Raja-yogan.

Hatha betyder på sanskrit (som är det universella yogaspråk) ”styrka” och här fokuseras särskilt på yogans fysiska positioner (asanas) samt andningen (pranayama). Från Hatha-yogan har det också utvecklats många olika typer och riktningar av yoga.

Yoga är relativt nytt i västvärlden – först på 1950´talet fick den riktigt ”tag i” Europa. Och i ganska många år var yoga inte för alla men förknippades med något mystisk och spirituellt. Men i takt med att många nya yogaformer med fokus på det fysiska blev yoga mer och mer vanligt.

Andningen är speciellt vid yoga

En av anledningarna att yogan har blivit så populärt i västvärlden är förmodligen att det passar bra in i en kultur där vi gärna vill vara vältränade och nöjda med hur vi ser ut.

Men det som är helt speciellt med yoga och som inte finns på samma sätt i andra fysiska sportgrenar är den meditativa och ev spirituella del; den del som har fokus på andningen (pranayama). 

Dessutom tilltalar yogans filosofi många människor idag. Det handlar om hur man lever sitt liv, meningen med livet och hur man hanterar livet på gott och ont.

Yoga är för alla

Idag handlar yoga inte så mycket om att befria sig från den materiella världen och förena själen med universum.

Man kanske ändå lite? Yoga har blivit så populär på grund av att vi lever i en värld med stress och mycket intryck. Vår urgamla hjärna och nervsystem hänger helt enkelt inte med. Den mänskliga hjärnan har nämligen inte förändrats mycket de senaste många tusen åren.

Men det har miljön! Våra hjärnor är generellt bra på att anpassa sig efter den miljön vi vistas i. Men det finns gränser och idag har vi gått långt förbi den gränsen. 

Det jag gillar med yoga är att det famnar brett: Man kan göra yoga av olika skäl; man kan ha fokus på det fysiska, på det meditativa, på det filosofiska – eller allt på en gång. 

Jag har inga ambitioner om att förenas med universum. För mig handlar yoga särskilt om de första 4 grenarna (moraliska och etiska och fysiska positioner samt andning). 

Det etiska och moraliska blev extra viktigt för mig när jag blev sjuk. Det blev tydligt för mig att om jag ska må bra fysiskt, psykiskt och relationellt, då måste jag ha extra fokus på etik och moral – på mina värderingar i livet helt enkelt. T ex blev det klar för mig att jag i många år inte har varit riktigt närvarande men sprungit från det ena till det andra och försökt tillfredsställa allt och alla.

Jag tror inte jag är den enda – jag tror att många av oss har kommit för långt ifrån våra värderingar, har hamnat i ett hamsterhjul och lever ett liv som våra hjärnor och nervsystem egentligen inte är kapabla till. 

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!