Yoga vid psykiskt och fysiskt lidande

När nervsystemet kör i högsta växeln – t ex när vi drabbas av stress, utmattning, ångest och/eller depression är det inte bara hjärnan som är överbelastad utan även kroppen. Det är anledningen till att vi ofta får fysiska symptom.

Stress kan även utlösa sjukdom! Alla är vi mer eller mindre disponerade för sjukdomar och stress kan i vissa fall vara den faktorn som gör att den sjukdom man är disponerad för utlöses. Stress kan bli så ”giftigt” att immunsystemets förmåga att hantera sjukdom försämras. 

Men: Vi vet inte tillräckligt om disponering för sjukdomar och hur sjukdomar bryter ut. Man kan därför inte påstå att det är ens egen skull att man blir sjuk. 

Men yoga och medveten närvaro kan skapa balans i ett obalanserat nervsystem och därför är det ofta en fördel att börja ett samtalsförlopp med yoga och medveten närvaro. Det är ”waste of time” att prata till ett huvud som sitter på en överstressad kropp!

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!