Om vilka metoder och tillgångar jag använder mig av

Jag använder mig av olika teorier och metoder men främst tar jag utgångspunkt i personen framför teorin/metoden.

Den systemiska tillgången

Särskilt när det gäller gravida och föräldrar med mindre barn är jag inspirerat av den systemiska tillgången som handlar om att symptom och problem ses som relationella och del av en större sammanhang. Det är därför aldrig barnet det är fel på, inte föräldrarna heller, men ett komplext samspel av relationer och system som t ex inkluderar förskola, skola, fritiden, samhälle, kompisar, övrig familj, kultur och traditioner.

Anknytningsteori

Jag jobbar också utifrån nyare anknytningsteori som handlar om de relationella behov det lilla barnet har redan från födelsen eller faktisk redan i mammas mage – för att det kan utveckla sig tryggt och harmoniskt. 

Compassionfokuserat terapi

När det gäller stress, ångest, depression och utmattning använder jag mig av ett compassionfokuserat angreppssätt som handlar om att ha medkänsla mot sig själv och andra. Många av oss ställer höga krav på oss själva eller också gör andra det, eller föreställer vi oss att andra gör det. Genom compassion tittar man på sig själv och sin situation med mer omsorg.

Yoga och medveten närvaro är, tycker jag, är fantastisk i kombination med compassion då det handlar om att våga vara i och stanna i det som är svårt och acceptera det framför att försöka få det att gå bort eller förtränga det. I yogan tränar man det genom att utmana sig i att stanna kvar i jobbiga eller kanske till och med tråkiga positioner. 

Den narrativa terapiformen

Den narrativa terapiformen har fokus på de livsberättelser (narrativ) som vi själva och andra har om oss. Livsberättelser blir ofta bestämmande för hur vi beskriver och uppfattar oss själva och hur vi är i världen. I terapin utforskas de berättelserna som är negativa och vi går på jakt efter nya, gamla, glömda eller osynliga berättelser som är mer nyanserade och kan öppna upp för mer positiva eller betydningsfulla berättelser. 

Begreppet ”värdering” är bärande i den narrativa tillgången då det ofta visar sig att negativa berättelser får för mycket makt i människans liv. Ofta beror det på att vi har glömt bort våra viktigaste värderingar i livet.

Temaer

Jag erbjuder samtal inom och har erfarenhet inom följande teman:

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!