Graviditet

Det är en stor förändring att vara gravid och det är vanligt att man drabbas av olika känslor som t ex oro och ångest. Det är helt normalt men om det blir för mycket kan det få negativa konsekvenser för barnet i magen, för mammans mående och förmodligen för hela familjen.

Få perspektiv på din situation och skapa lugn i nervsystemet

En psykolog kan hjälpa dig med att få perspektiv på din situation och få ditt nervsystem i balans. Ofta är det hjälpsamt att kombinera samtal med yoga och medveten närvaro då fysisk rörelse och fokus på andning har en lugnande effekt på både kropp och nervsystem vilket bidrar till att sänka ångest- och stressnivån i kroppen. 

Observera att du i Sverige kan få kostnadsfritt stöd och hjälp från psykolog via din barnmorska som kan skicka remiss till mödra- och barnhälsovårdspsykolog. Du kan även remittera dig själv genom att ringa den lokala mödra- och barnhälsovård. Jag är dock inte kopplad till dem utan arbetar självständigt.

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!