Stress, ångest, depression och/eller utmattning

Gemensamt för detta är att ditt nervsystem är överbelastat eller i obalans på något sätt. Ofta börjar även kroppen att säga ifrån.

Det är inte meningsfullt att skilja på kropp och själ

Därför föreslår jag en kombination av samtal och yoga och träning i medveten närvaro. Det är viktigt att få med kroppen i samtalet och inte bara, som vi ofta brukar, huvudet.

Läs mer om hur det går till i avsnittet Yoga och medveten närvaro.

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!