Unga och stress, press och krav

Det är många och ofta höga krav på ungdomar. Både från omgivningen och från ungdomarna själv.

Stress och krav är på väg att bli ett normaltillstånd för dagens unga!

Detta är högst oroväckande! Som ung idag ska man vara duktig, se bra ut, vara hälsosam – och dessutom hantera att vara del av ett samhälle där allt bara går fortare och fortare!

Det är därför inte konstigt att så många unga idag ”ramlar och slår sig” i alla krav och förväntningar och är präglade av stress, oro och ångest – och till och med upplever det som ett normaltillstånd som de helt enkelt har vant sig vid, också genom att spegla sig i vuxna och jämnåriga som alla försöker leva upp till orealistiska krav från samhället. 

E-terapi är helt naturligt för dagens unga

Psykolog på nätet kan vara en bra möjlighet för dig som är ung OCH van att umgås med andra online. Med mig kan du prata om din situation och få nya perspektiv och beroende på din situation och dina önskemål kan vi även involvera yoga och medveten närvaro. 

Är du under 18 år skall jag ha dina föräldrars samtycke innan du börjar hos mig.

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!